Other Cattery's - Andere Cattery's
     
    Non Norwegian Cattery's
     
  Aschwintha - Ragdoll's
    Beit al Nahr
    Bengals, Belgians and other cats
    Ilamosiba
    Sitisondari - Perzen en Heilige Birmanen
Xantano's Residence - Perzen en Exotics
   
Norwegian Forestcat lovers
Rob en Marie-Angelique

  Norwegian Cattery's
     
  A H S
    Aemilius Habla Enigma SamBuzzSca
    Amor's Acker Halejeger av Scanvhyka
    Artio Høydegård Sharikenzo
    B J Skidbladnir
    Bemoedji av Jøngenorge Skogens Best
    Bifröst K Solo Cat
    av Brun Bjørnen   Sombra
    C L av Stjernenlett
    Cat Nettery Litte Kattestupet 'av Strangen'
    D M T
    Dainifai'Cats Manitoba Tillet Juval
    Draíocht Coill Micarja Todo Poderosso
    E Mødre Skjønn Trolden
    Elivagar N U
    F Nordstjerna  
    Falkvor O V
    Feline-Ilex & Xanthoria    
    Forest Star P W
    Friend of Norway   fra Walaskjalf
    Fria Frezena Q Wilgrid's
    Freyalysê X
    av Froskeland R  
    Fylgievold Rodluvan Y
    G  
    Géodoria Friesia Z
    Glidelås Zihuatanejo's
         

       
    Dansbjerg  
    ShaggyTail    
         

 

This Norwegian Forest Cat Web Ring site is owned by
Albert en Wilma Barning.

Want to join the Norwegian Forest Cat Web Ring?


[ Skip Prev] | Prev] | Next] | Skip Next] | Random [Next 5] | List Sites ]