Vaccinatie


Laat u altijd informeren over inentingen door uw dierenarts.
Naast deze enting kunt u ook nog enten tegen Chlamydia en RabiŽs.
Entingen tegen Felv, FIV, Fip zijn in Nederland niet standaard, en om verschillende redenen
wordt deze entingen niet routinematig toegepast. Vraag uw dierenarts.

Voorbeeld

  9
 weken
12
weken
16-19 weken 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar etc.
Kattenziekte          
Niesziekte    

De verschillen tussen geattenueerd en geÔnactiveerd vaccin

Levend vaccin Dood vaccin
Vermenigvuldiging in gastheer Geen vermenigvuldiging in gastheer
Humorale en cellulaire immuniteit Vrijwel geen cellulaire immuniteit
Meestal eenmalig vaccineren Twee vaccinaties noodzakelijk
Langdurige immuniteit Kortdurende immuniteit
Kans op interferentie maternale antilichamen Minder kans op interferentie maternale antilichamen
Weinig lokale reactie en residuen Relatief veel kans op locale reactie en residuen
Kans op uitscheiding Geen kans op uitscheiding
Kans op persistentie Geen kans op persistentie
Kans op reversie naar virulentie Geen kans op reversie naar virulentie
Meestal geen adjuvans nodig Altijd adjuvans nodig
Geen conserveringsmiddel (houdbaarheid beperkt) Vaak conserveringsmiddel (betere houdbaarheid)
Goedkoper dan dood vaccin Duurder dan levend vaccin

 

Verkrijgbare entstoffen

Vaccin Dood/levend Antigeen Adjuvans
Eurifel CH Dood (FCV) Subunit (FHV1) FCV/FHV1 Ja; olie-achtig
Eurifel P Levend FPV Nee
Fel-o-vax CHP (chlam) Levend FCV/FHV1/FPV/(chlam) Nee
Fel-o-vax-I-CHP (chlam) Dood FCV/FHV1/FPV/(chlam) Ja: geen aluminium
Feligen CRP Levend FCV/FHV1/FPV Nee
Felocell CVR (-C) Levend FCV/FHV1/FPV/(chlam) Nee
Felocell RC Levend FCV/FHV1 Nee
Fevaxyn FeLV Dood (subunit) FeLV Ja: carbomeer
Leucogen Dood (subunit) FeLV Ja: aluminium en saponine
Nobivac tricat (CHL) Levend FCV/FHV1/FPV/(chlam) Nee
Primucell FIP Levend Corona Nee
Nobivac Rabies Dood RabiŽs Ja: aluminium
Dohyrab Dood RabiŽs ?
Rabigen Dood RabiŽs Ja: aluminium
Rabisin Dood RabiŽs Ja: aluminium
   
FCV-Feline Calici virus
FHV-Feline Herpes virus
FPV-Feline Panleukopenie virus (kattenziekte)
FeLV-Feline Leukemie Virus
chlam-chlamydia
Rabies-hondsdolheid
   
Bron: Drs. A. van Grondelle van Dierenkliniek Westerhuis
Waarvoor mijn dank!   
Back